smhtb.ir | Domains

دامنه هایی که اینجا لیست شده اند، هر کدام برای پیاده سازی ایده ای خریداری شده بودند که متاسفانه به مرحله اجرا نرسیدند.
چنانچه تمایل دارید هر کدام از دامنه های زیر را در اختیار داشته باشید؛ از طریق ایمیل info [at] smhtb.ir با من در تماس باشید.


به روز شده در پنجشنبه بیست و پنجم شهریور 1400 خورشیدی مطابق با شانزدهم سپتامبر 2021 میلادی

Domain Idea Price Status
areyouhappy.ir Confidential Negotiable
bethink.ir Confidential Negotiable
biz-card.ir Confidential Negotiable Sold
book-info.ir Confidential Negotiable
cinemalovers.ir Confidential Negotiable
colortools.ir Confidential Negotiable
cxhelpful.ir Confidential Negotiable
dastybazar.ir Confidential Negotiable
deathlist.ir فهرست مرگ Not for selling
fontdb.ir Confidential Negotiable
freshyear.ir Confidential Negotiable
givememoney.ir Confidential Negotiable
gowhar1.ir گوهر Not for selling
gramo.ir Confidential Negotiable
greatmen.ir Confidential Negotiable
handmadeshop.ir Confidential Negotiable
ideality.ir ایده آلیتی Not for selling
logobase.ir Confidential Negotiable
lostlist.ir Confidential Negotiable
loveway.ir Confidential Negotiable
ls2.ir Confidential Negotiable
media-market.ir Confidential Negotiable
memoria.ir Confidential Negotiable Sold
moondani.ir Confidential Negotiable
omidhast.ir Confidential Negotiable
onemin.ir Confidential Negotiable
piquote.ir Confidential Negotiable
publinks.ir Confidential Negotiable
qrme.ir Confidential Negotiable
share4all.ir Confidential Negotiable
shareaudio.ir Confidential Negotiable
shortdeep.ir Confidential Negotiable
smhtb.ir SMHTB Not for selling
spirograph.ir Confidential Negotiable
thisis.ir Confidential Negotiable
wapps.ir ایزارهای تحت وب Not for selling

info [at] smhtb.ir

منتظر تماس شما هستم.


Copyright © smhtb.ir